K-Startup Grand Challenge

 K-Startup Grand Challenge

Startup Thailand and NIA present Startup Grand Challenge  Accelerate your startup in Korea

1. ระยะเวลา 4 เดือน (สิงหาคม-ธันวาคม 2017 // 50ทีม)

- เงินสนับสนุน

 สำหรับคนที่ผ่านการคัดเลือก ไม่เกิน 2คน/ทีม 1,000,000 KRW. (ได้ครั้งเดียว)

 ค่าครองชีพ 3,500,000 KRW. ต่อทีม
- อื่นๆ

  Office space, การบริการ และ อุปกรณ์ต่างๆ และ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

     
สำหรับการดำเนินธุรกิจ
 
บริการขอVisa และการจัดหาบ้าน 
  
Workshop , ผู้ให้คำปรึกษา, สัมนา, โปรแกรมช่วยเหลือในการทำงาน,

     
Matchmaking, Network Event, การจัดประชุมกับผู้ลงทุน และอื่นๆ

2. หลังจาก Demo Day (Dec 2017 // 25ทีม)

- เงินสนับสนุน

 ค่าใช้จ่ายสำหรับทีม 32,000,000 KRW. /ทีม 

 รางวัลสำหรับผู้ชนะ

 1st Winning : 120 Million KRW. / ทีม  (ประมาณ 3,600,000 THB.)
 2nd Winning : 48,000,000 KRW. / ทีม  (ประมาณ 1,400,000 THB.)
 3rd Winning : 24,000,000 KRW. / ทีม  (ประมาณ 730,000 THB.)
 4th Winning : 7,000,000 KRW. / ทีม  (ประมาณ 210,000 THB.)
 
โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุน- อื่นๆ Workshop , ผู้ให้คำปรึกษา, สัมมนา, โปรแกรมช่วยเหลือในการทำงาน,

 Matchmaking, Network Event, การจัดประชุมกับผู้ลงทุน และอื่นๆ นอกจากนี้ CNT Tech จะเลือกลงทุนใน 2ทีม จาก 10ทีมโดยที่ CNT Tech มีจำนวนเงินลงทุน 30,000,000 KRW. (ประมาณ 910,000 THB.)
 

Comments

Share Tweet Line