นนทบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปชช.

วันนี้(19 พ.ค.60) วัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะนำหน่วยงานราชการบูรณาการลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อให้บริการเชิงรุกในลักษณะของเคาน์เตอร์บริการ (Counter Service) หรือจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการถึงพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวก และเป็นการขับเคลื่อนสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งสอดคล้องต่อแนวทางดำเนินการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้พิการและด้อยโอกาส รวมทั้งยังจัดให้มี ออกหน่วยให้บริการจากส่วนราชการต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การต่อใบขับขี่ การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว และการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ อีกมากมาย
 
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line