ศาลนนทบุรี ผลิตดอกไม้จันทร์พระราชทานใช้ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ศาลนนทบุรี ผลิตดอกไม้จันทร์พระราชทานใช้ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่19 พฤษภาคม 2560 ที่ ศาลจังหวัดนนทบุรี นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาห้วหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัว ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ประณีประนอม ผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมของศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้เข้ารับคำปรึกษาคลินิกจิตสังคมและครัวร่วมกิจกรรมผลิตประดิษฐดอกไม้จันทร์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
โดยในระดับจังหวัดกำหนดเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ จำนวน 5,000 ดอก สำหรับบรรยกาศทั้วไปในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ก็ได้มีหน่วยงานราชการ/เอกชน สอนวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนผู้สนใจฟรี สามารถนำไปต่อยอดใช้ประกอบอาชีพ และอาจสมัครเข้าเป็นจิตอาสาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่สนใจฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งใจว่าทันทีที่หน่วยราชการ/เอกชนเปิดรับจิตอาสาช่วยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก็จะเข้ามาสมัคร เพราะต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุดท้าย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line