ผบ.ทบ. แจงรัฐออกพรก.แรงงาน เพื่อความมั่นคงปท. มีผล1มค.61 เร่งหาตัวเรียกรับผลประโยชน์

 
 
เที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก ภายหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ว่า ขณะนี้มีพระราชกำหนด เรื่องการจัดการบริหารแรงงานต่างด้าว 2560 เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ และมีประสิทธิ์ภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติในอนาคต ซึ่งทุกประไม่มีเสรีเช่น ประเทศเรา โดยในประเทศไทยนั้น มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นจำนวนมากทุกยุคทุกสมัย จนถึงขณะนี้ยังมีตัวเลขที่ไม่ชัดเจน ภาครัฐต้องมีการควบคุม นอกจากนี้ยังเป็นข้อตกลงร่วมกันโดยการลง MOU ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และที่สำคัญจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งทางสหภาพยุโรป หรือ EU กำลังเพ่งเล็งอยู่ในขณะนี้ และหากเราสามารถปฏิบัติได้ตาม พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ก็จะทำให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น
 
 พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าการออก พ.ร.ก. ต่างด้าว ทำให้สังคมมีความกังวล เนื่องจาก การแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ และปรับตัวทำได้ในกรอบจำกัด บทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนั้น  แต่บทลงโทษของ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวฉบับนี้ มีความเชื่อมโยง กับ พ.ร.ก. ฉบับอื่นๆ ที่มีบทลงโทษใกล้เคียงกัน ทาง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมสมาชิก คสช. ได้เห็นชอบร่วมกันให้พ.ร.ก. ฉบับนี้ให้ดำเนินการไปได้ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่ต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจภายในประเทศ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 โดยเน้นในมาตรา 101,102,119 และ 122
 
“ในช่วงเวลานี้ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ให้รับกลับไปดำเนินการให้ถูกต้อง คือการเดินทางกลับไปลงทะเบียน เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในอนาคตหากเราทำตรงนี้สำเร็จ ก็จะไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การทำร้ายผู้ประกอบการ หรือเจ้าของร้าน แล้วหนีกลับประเทศตัวเอง ซึ่งหากพ.ร.ก. นี้มีผลบังคับใช้ ก็จะควบคุมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลกระทบที่เป็นวงกว้าง มีการเคลื่อนไหวของแรงงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และในส่วนของผมได้สั่งการให้ทางกองกำลังที่รับผิดชอบตามพื้นที่ชายแดนในทุกพื้นที่ ต้องศึกษาพ.ร.ก.ฉบับนี้ ว่ามีการดำเนินการอย่างไร หลังจากออกกฎหมายมาตรา 44 (ม.44) ไปแล้วก็จะเป็นการอนุโลม การเข้า-ออก ของแรงงาน เพื่อกลับไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐ จังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องอำนวยความสะดวก ไม่มีการไปจับหรือลงโทษใดๆ “ผบ.ทบ.กล่าว
 
พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า  ตนได้เน้นย้ำในที่ประชุม สำนักงานเลขาธิการ คสช. (สนง.คสช.) ใน 2 ประเด็น เกี่ยวกับ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวคือ ให้ไปศึกษาทำความเข้าใจ  เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ชายแดน  ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพราะปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่ตนห่วงใย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหาร ต้องเป็นหลักในเรื่องดังกล่าว ทางท่านนายกฯได้สั่งการในที่ประชุม ให้ไปตรวจสอบหาคนกระทำผิดมาลงโทษให้ได้ และต่อไปต้องๆไม่มี ในช่วง 6 เดือนที่เหลือ ที่แรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา เจ้าหน้าที่รัฐต้องคอยอำนวยความสะดวกในทุกเรื่อง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ ได้ทำให้ถูกต้องตามกรอบระยะเวลา
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line