ผู้ว่าฯนนทบุรี อัญเชิญ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ผู้ว่าฯนนทบุรี อัญเชิญ ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
วันที่ ( 9 ก.ค.60) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่วัดบางช้างอ้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และถวายเป็นพุทธบูชา ให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ เช่น วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ ที่จะได้จัดถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุ สามเณร ในการศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดถ้วนไตรมาส และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบไป ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานให้แก่วัด วัดบางช้างอ้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line