นนทบุรี เชิญเที่ยวงาน วิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม

นนทบุรี เชิญเที่ยวงาน วิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม
วันที่ 15 ก.ค.60 ที่ ตลาดน้ำไทรน้อย โซน 2 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิด "โครงการวิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม" โดยมีนายสมยศ วิชากร นายอำเภอไทรน้อย นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศบาลตำบลไทรน้อย พ.ต.อ.อำนาจ เตียวตระกูล ผกก.สภ.ไทรน้อย นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.อบจ.นนทบุรี ร่วมงาน  
 
นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน กล่าวว่า ตลาดน้ำไทรน้อย โซน 2 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เป็นตลาด ริมน้ำดั่งเดิม กว่า 80 ปี เป็นวิถีชุมชนเก่าแก่ ของชาวอำเภอไทรน้อย อยู่ริมคลองพระพิมลราชา สายน้ำที่เชื่อมต่อ ระหว่าง จ.นนทบุรี และ จังหวัดนครปฐม โดยมีการค้าขายกันทางเรือ เป็นความเจริญยุคแรกๆ ของอำเภอไทรน้อย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ที่ดีในครัวเรือน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม กระตุ้นรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น และเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดต่อไปในอนาคต สำหรับงาน "วิถีชาวนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม" ณ ตลาดน้ำไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560, วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 และวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม และการประกวด "เด็กไทย สืบสานวัฒนธรรม

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line