ประชาสัมพันธ์นนทบุรี จัดกิจกรรมCSR ปันความสุข สร้างรอยยิ้มให้น้องออทิสติก”

ประชาสัมพันธ์นนทบุรี จัดกิจกรรมCSR ปันความสุข สร้างรอยยิ้มให้น้องออทิสติก”

วันนี้ (20 ก.ค.60 ) เวลา 11.00 น. นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนทุกแขนง นักจัดรายการวิทยุ อป.มช.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม CSR “ปันความสุข สร้างรอยยิ้มให้น้องออทิสติก” ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพออทิสติกนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยสร้างความสนุกสนานด้วยกิจกรรมดนตรีและเลี้ยงอาหารกลางวัน น้องออทิสติก กว่า 60 คน เป็นการรวบรวมเงินตามกำลังศรัทธาจากคณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และผู้มีจิตศัรทธาร่วมทำบุญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยเด็กๆทุกคนได้รับความสุขและสนุกสนานตลอดการจัดงาน