นนทบุรี ลงพื้นที่ เตรียมรับน้ำล้นติ่ง ฝนตกน้ำหนุนจากแม่น้ำเจ้าพระยา

นนทบุรี ลงพื้นที่ เตรียมรับน้ำล้นติ่ง ฝนตกน้ำหนุนจากแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่( 24 ก.ค.60) ที่วัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่เตรียมมือรับน้ำล้นติ่งจากสภาวะฝนน้ำหนุนจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหากฝนตกลงมาเพิ่มระดับน้ำก็จะเพิ่ม พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการะบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในกรณีระดับแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทำให้น้ำเกิดน้ำท่วมขังในบ้านเรือนและวัดพร้อมวางกระสอบทรายเตรียมป้องกันจากสภาวะฝนตกน้ำหนุนสูงกันน้ำทะลักเข้าท่วมขังในบ้านเรือนประชาชน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังเรื่องน้ำให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน พร้อมกำชัดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องเฝ้าระวังตรวจระดับน้ำตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนตลอด 24 ชั่วโมง


 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line