นนทบุรี จัดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นนทบุรี จัดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันนี้ ( 29 ก.ค.60) ที่บริเวณคลองบ้านกล้วย หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน.นนทบุรี เจ้าหน้าที่จากเทศบาล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กำลังพลจาก ปตอ. เรือนจำจังหวัดนนทบุรีและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้จัดตั้งคนริมน้ำขึ้นมาทุกเภอเพื่อร่วมปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสายน้ำใส ไร้ผักตบชวา" ที่ผ่านมีการจัดกิจกรรม kick off กำจัดผักตบชวา ที่คลองบางขุนศรี ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อง สามารถกำจัดผักตบได้ถึง 1,400 ตัน สำหรับกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในคลองบ้านกล้วยครั้งนี้มีปริมาณผักตกชวาหนาแน่นยาวกว่า 800 เมตรคิดเป็นปริมาณผักตบชวา 360 ตัน และเมื่อดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาแล้วเสร็จ จะทำให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในชุมชน และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่ตามนโยบายนนทบุรี 4.0
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line