ท่าอากาศยานสกลนครเปิดทำการบินตามปกติ1สค.

ท่าอากาศยานสกลนครเปิดทำการบินตามปกติ1สค.
ท่าอากาศยานสกลนครประกาศเปิดให้บริการ และเปิดทำการบินตามปกติ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Comments

Share Tweet Line