แผ่นดินไหวขนาด 3.6 อ.แม่สรวยเชียงราย ปชช.รับรู้แรงสั่นไหว

แผ่นดินไหวขนาด 3.6 อ.แม่สรวยเชียงราย ปชช.รับรู้แรงสั่นไหว
 เมื่อเวลา 04.38 น. เกิดเหตุ แผ่นดินไหวขนาด 3.6 ลึกจากผิวดิน 11 กิโลเมตร ศูนย์กลางที่อ.แม่สรวย จ. เชียงราย ประชาชนรับรู้แรงสั่นไหว ได้  ประมาณ 5 วินาที

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line