เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย

เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย
 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม          ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ชุด “เอาจริง  ให้ยุงสิ้นลาย” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนและตระหนักถึงอันตรายของยุงลาย รวมถึงวิธี การกำจัดยุงลายที่ถูกต้อง  ณ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line