อ.วันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการด้านนาฎศิลป์ไทย ภาคภูมิใจได้กำกับกับการแสดงละคร พระมหาชนก

อ.วันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการด้านนาฎศิลป์ไทย ภาคภูมิใจได้กำกับกับการแสดงละคร ”พระมหาชนก” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยจะจัดแสดง ณ ท้องสนามหลวง เผยความพร้อม90%แล้ว มีการสอดแทรกมุขตลกตามสไตล์สำนักการสังคีต เผยฉากเด่นจะมี2ฉากคือฉากพระมหาชนกว่ายน้ำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเพียรพยาม และยังมีการสนทนาธรรมกับนางมณีเมขลา และฉากต้นมะม่วง2ต้น ระหว่างต้นที่มีผลและไม่มีผล หวังอยากให้ประชาชนชาวไทยมาดูกันเยอะๆ
 
 
 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line