วิษณุ เผยกกต.ประกาศวันเลือกตั้งใน150วัน

เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงการกำหนดวันเลือกตั้งว่า เมื่อประกาศใช้กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สามารถกำหนดวันเลือกตั้ง จะช้าหรือเร็วก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใน 150 วัน เมื่อการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว รัฐธรรมนูญปี 60 มาตราหนึ่งกำหนดว่าให้

กกต. แจกใบเหลืองใบแดงและประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หากการเลือกตั้งสุจริตประกาศผลได้เร็ว 30 วันก็อาจจะเสร็จ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กำหนดระยะเวลาในขั้นตอนนี้เพียง 30 วัน แต่รัฐธรรมนูญใหม่มีวิธีการเลือกตั้งที่ต่างออกไป จึงเพิ่มเป็น 60 วัน เสร็จเมื่อไหร่ก็ประกาศผลได้เลย ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลเลือกตั้งแล้วจะได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเปิดสภา แล้วจะมีการเลือกประธานสภา เมื่อมีการโปรดเกล้าฯ รายชื่อประธานสภา จะมีการกำหนดวันโหวตเลือกนายกฯ ต่อไป

เมื่อถามว่า พรรคการเมืองจะสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้เมื่อใด นายวิษณุ กล่าวว่า การหาเสียงของพรรคการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งคสช. แต่จะทำได้ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป ส่วนที่ว่า กตต.เป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งนั้น ไม่ใช่อยู่ ๆ จะประกาศได้ ต้องมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปก่อน การที่จะหาเสียงไม่ได้ ไม่ใช่คำสั่งคสช. ไปห้าม เหมือนในสมัยก่อนที่ยังไม่มีคสช. อยู่ ๆ พรรคการเมืองจะลุกขึ้นมาหาเสียงไปติดป้ายหาเสียงก็ผิดพ.ร.บ.รักษาความสะอาด แต่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาฯ เลือกตั้ง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะลดหย่อนลงมาเพราะเป็นเทศกาลหาเสียง

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line