เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ อนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยโอกาสทางการศึกษา

เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ อนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยโอกาสทางการศึกษา

I believe I can fly “ฉันเชื่อว่าฉันจะบินได้” น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของนักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยชั้นนำส่วนใหญ่ต่างก็ทยอย “เปิดบ้าน” ให้น้องๆ นักเรียนใกล้ไกลได้เข้าสัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยและจัด กิจรรมยิ่งใหญ่ แนะนำคณะและหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ จากรุ่นพี่ เรียกกันว่า “Open House” ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมและเป็นของภาครัฐก็ได้ทุ่มทุนทุ่มแรง โดยส่วนกิจการนิสิต จัดงาน เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ ในแนวคิด SWU Airport 2017 ที่พร้อมจะพาน้องๆ นับ 45,000 กว่าคน ท่องไปในโลกกว้างกับเส้นทางสู่ฝันที่เป็นจริงในอนาคตกับทุกคณะทุกหลักสูตรกันอย่างอบอุ่นสนุกสนาน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ ณ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23
 
          โดยน้องๆ ได้ชมรูปแบบจำลองการเรียนการสอนของแต่ละคณะ ซักถามกับรุ่นพี่โดยตรงทดลองปฏิบัติการจริงในห้องแลป เรียนจริงรู้จริง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 
 
 
 
อาทิกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ที่สาธิตผ่าร่างอาจารย์ใหญ่ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะเภสัชฯ สอนให้รู้ว่ากว่าจะเป็นยาหนึ่งเม็ดต้องทำอะไรบ้าง คณะพยาบาลศาสตร์กับเส้นทางสู่นางฟ้าชุดขาวกับพี่ๆ พยาบาล มศว ที่ฐานเจาะเลือด ฐานให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ฐานอาบน้ำเด็ก ฐานวัดสัญญาณชีพ ฐานช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เช่นเดียวกับพี่ๆ คณะกายภาพบำบัดที่สอนให้น้องๆ ชื่นชอบกับสาขาการส่งเสริมสุขภาพที่ฐานโภชนาการ  แบบบันทึกภาวะโภชนาการของตนเอง ดูความเสี่ยงต่อโรค กิจกรรมเลือกอาหารเพื่อดูว่ามีแคลอรี่เกินหรือไม่อย่างไร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตวิธีเย็บแผล สอนวัดความดันโลหิต วัดชีพจร วัดไขมันใต้ผิวหนัง สอนการ CPR สอนแบบ Hand only ฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็ก : สร้างเหตุการณ์สมมุติให้น้องๆ เป็นผู้ป่วยเด็กจำลอง โดยเน้นรยางค์แขน เช่นการทำท่าเกร็งงอของแขนแล้วแข่งกันเล่นเกมส์ รวมถึงฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท ฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ฐานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและปอด : อธิบายอนาโตมีหัวใจและปอด ความผิดปกติของหัวใจ
 
 และที่กิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ ทั้งชายและหญิงให้ความสนใจคึกคักกันมากกับเปิดโลกความรู้ ไปกับ วิศวะ SWU EGAIRLINES มีการนำ formula1 และ drone รวมทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่ไม่เรียนเคมี ด้านกิจกรรมที่คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นพี่จำลองบรรยากาศของทุกสาขาภาษาอาชีพกันครบ ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาเพื่ออาชีพ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาษาไทย ภาษาจีน สารสนเทศศึกษา เอกจิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา
 
ส่วนของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จัดกิจกรรม ชีวิตแห่งการเรียนรู้แนะนำหลักสูตร  3 สาขา และมี Workshop สอนทำคันดัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่น่าสนใจ คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับน้องๆ ด้วยกิจกรรม Econ Mystery Airline จำลองสถานการณ์ว่าน้องๆ ได้นั่งในเครื่องบินโดยสารลำหนึ่ง แต่เกิดเหตุขัดข้อง ทำให้เครื่องบินลำนี้สูญหายเข้าไปในเกาะลึกลับซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเล คณะศึกษาศาสตร์ EDU Airline เปิดมิติความเป็นครูแบบใหม่ซึ่ง มศว มีชื่อเสียงด้านการสร้างอาชีพครูมาอยู่แล้วทั้งหมด 7 เอก ได้แก่ เอกการศึกษาปฐมวัย เอกการประถมศึกษาเอกการศึกษาพิเศษ เอกการศึกษาตลอดชีวิต เอกอุตสาหกรรมศึกษาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว เอกเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน SWUIC Airlinesแต่งกายจำลองเป็นแอร์โฮสเตจและถ่ายภาพ จำลองห้องจัดเลี้ยงและห้องพักในโรงแรม คณะพลศึกษาเน้นจุดขายที่ “แข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ” พบกับรุ่นพี่คณะพลศึกษาทั้ง 6 สาขา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับกิจกรรม ECE boutique airlines : We can make your dream! ให้ความรู้และแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับการเรียน 2 สาขา และกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ อะไรอยู่ในกิมจิ 

          
  นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการเรียนและการเป็นนักแสดงอีกหลายคน ได้มาร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ เช่น โรส ศิรินทร์ทิพย์ นักร้องที่มีผลงานเพลงล่าสุด ใช่..? ธีธัช รัตนศรีทัย หรือ ข้าวปั้น ฮอร์โมน เฟรชชี่ มศว นักร้อง นักแสดง เข้าสู่วงการด้วยการประกวดThe Trainer ปั้นฝันสนั่นเวที ปี 1 และมีผลงานละครซีรีส์ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น เจเจ กฤษณภูมิ  พิบูลสงคราม นักแสดงที่มีผลงานจากภาพยนตร์เรื่อง เกรียน ฟิคชั่น และแอปเปิ้ล เดอะสตาร์ บัณฑิต ป้ายแดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น
           
คงใกล้ถึงเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆ นักเรียนชั้น ม.ปลาย จะได้รอลุ้นกันว่าน้องๆ จะสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยสถาบันไหนกันแล้ว อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ มุ่งมั่นทะเยอทะยานที่จะไปให้ถึงเส้นทางความใฝ่ฝันในอาชีพของตนเองแล้วละก็ การได้พบกับประสบการณ์จริงอย่างกิจกรรมการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในวันนี้ ก็คงช่วยให้น้องๆ สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้มากขึ้นเพราะ “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ที่แท้จริงและยั่งยืน

Comments

Share Tweet Line