โฆษกศาลยุติธรรมเผย หลัง อสส.ยื่นรื้อคดีทักษิณ ต้องรอที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกองค์คณะเเทนคนเดิม

โฆษกศาลยุติธรรมเผย หลัง อสส.ยื่นรื้อคดีทักษิณ ต้องรอที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกองค์คณะเเทนคนเดิม
 
 
เมื่อวันที่22พฤศจิกายน นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงขั้นตอนการหลังจากที่อัยการสูงสุดได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองดำเนินการพิจารณาคดี ที่กล่าวหานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยฯกับกลุ่มกฤษดามหานคร เเละสำนวนที่กล่าวหาทุจริตการออกกฎหมาย เเปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคม เเละมือถือ เป็นภาษีสรรพสามิตร ที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเนื่องจากไม่มีตัวจำเลย ว่า ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคำร้องดังกล่าวของอัยการสูงสุดคือองค์คณะที่พิจารณาคดีทั้งสองสำนวน ซึ่งเมื่อทางเเผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองได้รับคำร้องดังกล่าวเเล้วก็จะต้องส่งให้องค์คณะในคดีดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาคำร้อง เเต่เนื่องจากคดีที่มีการยื่นคำร้องเป็นคดีที่ผ่านมาหลายปี องค์คณะที่พิจารณาคดีบางคนอาจพ้นจากวาระการดำรงตำเเหน่งในศาลฎีกาไป ตามขั้นตอนเเล้วทางประธานศาลฎีกาจะต้องเป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อคัดเลือกองค์คณะขึ้นมาทดเเทนองค์คณะที่พ้นจากตำเเหน่งเดิมไป ซึ่งองค์คณะดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา

เมื่อได้องค์คณะครบ9คนในสำนวนดังกล่าวตามเดิมเเล้วองค์คณะทั้ง9ก็จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องของอัยการสูงสุดต่อไป
 
 

Comments

Share Tweet Line