เต๋าเศรษพงศ์ยังไม่ชินไร้สังกัดเลยขอทำแบบนี้!

เต๋าเศรษพงศ์ ฟุ้งงานแสดงรุมจัดแบ่งเวลาดีขึ้นเพราะมีผู้จัดการคอยดูให้แล้ว จัดสรรเวลาได้อยากพักก็ได้พัก เป็นอิสระตอนนี้ยังไม่ลงตัวเพราะยังไม่เคยก็ได้ผู้จัดการดูแลให้ ทำเพลงก็ไม่ได้ทำแต่อยากทำถ้ามีโอกาสก็อยากทำ 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line