ปตท. บางจากลดราคาแก๊สโซฮอล์,ดีเซล40สต.เว้นE85ลง20สต.มีผลพรุ่งนี้

ปตท. บางจากลดราคาแก๊สโซฮอล์,ดีเซล40สต.เว้นE85ลง20สต.มีผลพรุ่งนี้
ปตท. บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร (เว้น E85 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร) มีผลพรุ่งนี้ (8 ธ.ค. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้  เบนซิน 95: 34.96 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95: 27.85 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91: 27.58 บาท/ลิตร E20: 25.34 บาท/ลิตร E85: 20.64 บาท/ลิตร ดีเซล 26.39 บาท/ลิตร

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line