อุทยานธรณีสตูล เปิดตัวคาแรคเตอร์ “มานิ” สนับสนุนการท่องเที่ยว

อุทยานธรณีสตูล เปิดตัวคาแรคเตอร์ “มานิ” สนับสนุนการท่องเที่ยว

อุทยานธรณีสตูล ร่วมกับ GuideGURU เปิดตัวคาแรคเตอร์มานิและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา บริเวณแหล่งธรณีวิทยา จังหวัดสตูล พร้อมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ภายในบูธของกรมทรัพยากรธรณี ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล คุณณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ กล่าวว่า อุทยานธรณีสตูล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในหลากหลายด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม ระบบนิเวศน์ รวมไปถึงการร่วมกันอนุรักษ์และดูแลแหล่งธรณี พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว จัดให้มีการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น Satun Geopark Licensed Guide เพื่อบรรยายและนำเที่ยวแหล่งธรณีตามจุดต่างๆที่กระจายอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดสตูล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเจ้าของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถกระจายรายได้ไปสู่ในหลายชุมชนอย่างทั่วถึง

การออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา เป็นโจทย์สำคัญสำหรับการออกแบบที่ต้องการให้เกิดภาพจำ สำหรับการท่องเที่ยวที่ต้องการนำเสนอเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ว่ามีจุดเด่นในการนำเสนอเรื่องราวอย่างไร เพื่อให้การสื่อสารทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนดูน่าสนใจและจดจำได้ง่าย ศิลปาญ มั่นธนะกิจ ผู้ก่อตั้ง GuideGURU และผู้ออกแบบคาแรคเตอร์มานิและสัตว์ดึกดำบรรพ์ กล่าวว่า เอกลักษณ์ที่สำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายในพื้นที่แหล่งธรณีวิทยา จังหวัดสตูล มีจุดเด่นอยู่ที่สัตว์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งพบได้ตามจุดต่างๆกระจายอยู่ตามแหล่งธรณี อีกทั้งเมื่อมีโอกาสลงสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและได้พบกับ “มานิ” กลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณป่าเขาในพื้นที่จังหวัดสตูล จึงนำมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ร่วมกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ช้างสเตโกดอน ไทรโลไบต์ และนอติลอยด์ ซึ่งค้นพบซากที่สมบูรณ์ได้เพียงที่เดียวเท่านั้นที่จังหวัดสตูล

คุณณรงค์ฤทธิ์ได้กล่าวอีกว่า การออกบูธภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัวคาแรคเตอร์มานิและสัตว์ดึกดำบรรพ์ เพื่อใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ของจังหวัดสตูล ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางทะเล ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ ประเพณีวัฒนธรรมที่ผสมผสานอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งธรณีต่างๆ รวมไปถึงการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว ได้ลองไปสัมผัสความสวยงามและความอลังการของท้องทะเลดึกดำบรรพ์แห่ง “มหายุคพาลิโอโซอิค” จากทริปท่องเที่ยว Satun Geopark ที่จะนำมาจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายในงานนี้อีกด้วย

โดยท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการของอุทยานธรณีสตูล ได้ที่บูธของกรมทรัพยากรธรณี ภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 Thailand Tourism Festival 2018 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม เวลา 12.00 – 22.00 น.
 

Comments

Share Tweet Line