วิวัฒนาการตามยุคสมัยจากอดีต-ปัจจุบัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนยุคเราสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรถแท็กซี่ การสั่งอาหาร หรือการนัดเดท ล้วนผ่านทางปลายนิ้วสัมผัส ทำให้เราอาจหลงลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่าคนสมัยก่อนเขาทำอย่างไร เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อน

Comments

Share Tweet Line