วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน

วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน-ชมนิทรรศการ 08.30 น.) ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต ประตูน้ำ
 

Comments

Share Tweet Line