ศิลปินรณรงค์งถนนปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศิลปินรณรงค์งถนนปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
ศิลปินแกรมมี่ นำโดย นิว - นภัสสร ภูธรใจ, จิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู, แบงค์ - ปรีติ บารมีอนันต์, เปาวลี - พรพิมล   เฟื่องฟุ้ง และ ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์  พินทะปะกัง  ร่วมรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2561 กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  ภายใต้แนวคิด  “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”  เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน   รวมถึงสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยไม่ขับรถเร็วเกิน ดื่มไม่ขับ, โทรไม่ขับ, ง่วงไม่ขับ  รวมถึงตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง  และใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง  ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้มีวัฒนธรรมและความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  
 
นิว - นภัสสร ภูธรใจ และจิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู  เปิดเผยว่า “ความปลอดภัยทางถนน สร้างได้ก่อนสตาร์ทนะคะ  เพียงเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง  พักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสอบสภาพรถ  ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย  ที่สำคัญ ง่วงไม่ขับ  ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว   และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด  ฝากไว้ด้วยนะคะ  ความปลอดภัยทางถนน เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา   มาร่วมสร้างเส้นทางแห่งความปลอดภัย  ขับรถมีน้ำใจ   รักษาวินัยจราจร  เพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยนะคะ”