พานาโซนิคตัดสินการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 20

พานาโซนิคตัดสินการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 20
     
 
นางสาวชุติมณฑน์ จิวาลักษณ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) จัดงานตัดสินผลงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประธานคณะกรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) นำทีมกรรมการ อาทิ อาจารย์ธงชัย  รักปทุม, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ และนางพูลศรี  จีบแก้ว ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมตัดสินผลงานทั้งหมด 216 ชิ้น จาก 132 ศิลปินรุ่นใหม่ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้แก่ “ลิงที่รอดชีวิต” โดย น.ส.ศิริพร  เพ็ชรเนตร จากกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line