สามพรานโมเดล ร่วมเวทีเสวนา แชร์ประสบการณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

สามพรานโมเดล ร่วมเวทีเสวนา แชร์ประสบการณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

ทีมเจ้าหน้าที่ สามพรานโมเดลโดย นายวิชัย มีสวัสดิ์ ผู้จัดการตลาดสุขใจ และน.ส.จตุพร ศรีวารีรัตน์ผู้จัดการด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “วิถีเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่แนวคิดปลอดโรคทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต” แชร์ประสบการณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดล ในงานสัมมนาฝึกอบรมเครือข่ายการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยงานนี้มีเกษตรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประมาณ 150 คน
 
 

Comments

Share Tweet Line