มหาวิทยาลัยจงหยวน นำตัวแทนจากบริษัทสตาร์ทอัพไต้หวัน 8 แห่งสำรวจตลาดเวียดนามเหนือ

มหาวิทยาลัยจงหยวน นำตัวแทนจากบริษัทสตาร์ทอัพไต้หวัน 8 แห่งสำรวจตลาดเวียดนามเหนือ

ศูนย์นวัตกรรมและการบ่มเพาะนวัตกรรม ในสังกัดสำนักปฏิบัติการด้านความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการของมหาวิทยาลัยจงหยวน (Chung Yuan Christian University: CYCU) ได้นำคณะตัวแทนการค้าจากบริษัทสตาร์ทอัพไต้หวันเดินทางเยือนประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 โดยนายเฉินอี้หนิง ผู้อำนวยการศูนย์ ได้นำตัวแทนจากบริษัทสตาร์ทอัพ 8 แห่งในเมืองเถาหยวนของไต้หวัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทางการค้ากับบริษัทในกรุงฮานอย พร้อมกับเยี่ยมเยือนบริษัทสตาร์ทอัพ มหาวิทยาลัย บริษัทด้านการลงทุน และหน่วยงานรัฐหลายแห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการประกอบกิจการและตลาดการลงทุนของเวียดนามในปัจจุบัน

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ได้มีการเจรจากันหลายครั้ง บริษัทสตาร์ทอัพจากเมืองเถาหยวนทั้ง 8 แห่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 9 ฉบับว่าด้วยร่วมมือด้านเทคโนโลยี การเป็นตัวแทน การกระจายสินค้า และการค้าขาย กับองค์กรในเวียดนาม 30 แห่งที่ล้วนเป็นสมาชิกของชมรมผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือบริษัทไต้หวันที่ต้องการขยายกิจการสู่ตลาดเวียดนาม

 

นอกจากนี้ คณะตัวแทนได้เดินทางเยี่ยมชมอัพโคเวิร์คกิงสเปซ (UP Co-working Space) มหาวิทยาลัยเฟืองด่ง (Phuong Dong University) กลุ่มพัฒนาการลงทุนเวียดนาม (Vietnam Investment Development Group) สมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่กว๋างนิญ (Quang Ninh Young Entrepreneurs' Association) ชมรมการลงทุนและสตาร์ทอัพกว๋างนิญ (Quang Ninh Investment & Start-up Club) รวมถึงหน่วยงานบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพอีกหลายแห่ง ส่งผลให้หลายองค์กรที่ได้ไปเยี่ยมเยือนตัดสินใจลงนามบันทึกความเข้าใจกับทางศูนย์นวัตกรรมและการบ่มเพาะนวัตกรรม เพื่อร่วมมือกันในด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาคนเก่ง และเทคโนโลยี

 

ทางศูนย์นวัตกรรมและการบ่มเพาะนวัตกรรมให้ความสำคัญกับตลาดอาเซียน จึงมีการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยได้มีการก่อตั้งศูนย์บ่มเพาะร่วมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 12 รายและ 7 องค์กร ใน 16 ประเทศ ช่วยให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมในไต้หวันสามารถคว้าโอกาสและขยายธุรกิจไปทั่วโลก โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศของบรรดาผู้บริหารบริษัท

Comments

Share Tweet Line