ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. E 85 ลง 15 สต. มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น.

ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สต. E 85 ลง 15 สต. มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น.

ปตท. - บางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด  30 สต. E 85  ลง 15 สต. มีผลวันที่ 17 ส.ค.61 เวลา 05.00น.  สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้    แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.45 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.18 บาท , E20 ลิตรละ 26.54 บาท , E85 ลิตรละ 21.04 บาท  ดีเซล ลิตรละ 28.89 บา  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line