ศรีอโยธยา รับรางวัลต้นแบบสังคม คนดี รัตนโกสินทร์

 ศรีอโยธยา รับรางวัลต้นแบบสังคม คนดี รัตนโกสินทร์

    โครงการเสริมสร้างการพัฒนาคน และ สังคมไทย  มอบรางวัล เกียรติยศ  คนดี รัตนโกสินทร์ เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 โดย นักแสดง และ ทีมงาน จากภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติ ศรีอโยธยา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้ถึง 5 คน ดังนี้

๑.)   สินจัย เปล่งพานิช  (จรัสแสง พิศาลสงคราม  เป็นผู้รับรางวัลแทน )

๒.) เขมนิจ จามิกร (อิงกมล จามิกร เป็นผู้รับรางวัลแทน)

      ๓.) รัดเกล้า อามระดิษ

      ๔.) ด.ช.ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์

      ๕.) ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล  (ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นผู้รับรางวัลแทน)

 

     หม่อมน้อย-ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล  กล่าวว่า “รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ ทั้งๆที่ไม่มีโอกาสจะไปร่วมงานอันทรงเกียรตินี้ด้วยตัวเอง เพราะต้องเตรียมงานถ่ายทำ ฉากพยุหยาตราทางชลมารค อยู่ที่ จังหวัดพิจิตร แต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ภาพยตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติ ศรีอโยธยา นั้น มีส่วนสะท้อนให้เห็นถึง คุณค่า ของ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ ความจงรักภักดี ในสถาบัน พระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวม จิตใจ ของคนไทยทั้งชาติครับ”

Comments

Share Tweet Line