ผนึกความร่วมมือไทย-อังกฤษ กับ มหาลัยรีดดิ้ง ประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา

ผนึกความร่วมมือไทย-อังกฤษ กับ มหาลัยรีดดิ้ง ประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา
 ก้าวไกลสู่วิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกและเสริมสร้าง Global Engineer   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้อนรับ คุณมาเรีย เทิร์สตัน ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรีดดิ้ง (University of Reading) ซึ่งเป็นมหาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งมากว่า 90 ปี เพื่อผนึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและอังกฤษ ในโครงการเปิดหลักสูตร IMSE (Industrial and Management Systems Engineering) 2+2 หรือ Double degree ร่วมกันในอนาคตอันใกล้ 
        University of Reading เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี 1892 ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศอังกฤษโดยติดอันดับ 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยเข้มข้น ( UK’s 20 most research-intensive universities ) และติด Top 200 มหาวิทยาลัยของโลกอีกทั้งได้รับการจัดอันดับจาก The Guardian List สถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศอังกฤษ

Comments

Share Tweet Line