ร้อยความดี ล้านคุณค่า มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร

ร้อยความดี ล้านคุณค่า มอบหนังสือดีสู่ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ (ที่3จากขวา) มอบหนังสือ “จะมีอะไรดีไปกว่านี้เล่า เท่าเราและโลกรู้คุณค่าในตนเอง” หนังสือในโครงการ “ร้อยความดี ล้านคุณค่า” ให้แก่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 480 แห่ง มูลค่า 120,000 บาท ให้แก่ นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (ที่3จากซ้าย) เพื่อสร้างค่านิยมแห่งการตื่นรู้และการสร้างคุณค่าในการใช้ชีวิตของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเป็นคนที่มีชีวิตและจุดยืนในสังคมได้อย่างงดงาม ร่วมด้วย นางสาวจารุวรรณ เวชตระกูล กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์วิช (ที่2จากขวา) นายสุรศักดิ์ สีลูกวัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโครงการพิเศษ สำนักพิมพ์วิช (ที่1จากขวา) นายโสภณ สุดเอียด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2 (ที่2จากซ้าย) และนางสมศรี พรหมรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ (ที่1จากซ้าย) ร่วมรับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 

Comments

Share Tweet Line