คณะคหกรรมศาสตร์ฯ ทูตประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

คณะคหกรรมศาสตร์ฯ ทูตประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลการประกวด RMUTP AWARDS 2018 ภายใต้แนวคิด "THIS IS ME  - ทรงคุณค่าจากตัวตน"(รอบชิงชนะเลิศ) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ซึ่งจะมาทำหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้คว้าตำแหน่ง MISTER RMUTP 2018 นายเสฏฐวุฒิ  ฤทัยยศชนินทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, MISS RMUTP 2018 นางสาวมารียา หมัดอะดั้ม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line