เตือนผู้ขับขี่ควรระวังถนนชำรุด! เกิดอุบัติเหตุบ่อยเจ็บตายหลายราย

เตือนผู้ขับขี่ควรระวังถนนชำรุด! เกิดอุบัติเหตุบ่อยเจ็บตายหลายราย

ถนนชำรุดเตือนผู้ขับขี่ควรระวัง! เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเจ็บตายหลายราย

 

Comments

Share Tweet Line