เรียนรู้และทดลองทำจริงในค่าย PTTEP Teenergy ภาคเหนือ

 เรียนรู้และทดลองทำจริงในค่าย PTTEP Teenergy ภาคเหนือ

ดีใจกับน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 (ภาคเหนือ) ที่นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ามกลางห้องเรียนธรรมชาติของจริงที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนเพื่อโลก” (Change for Climate) แล้ว พี่ ๆ ปตท.สผ. ยังพาไปดูงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” ที่โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จังหวัดกำแพงเพชร น้อง ๆ ยังได้ลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเองอีกด้วย หวังว่าค่ายPTTEP Teenergy ครั้งนี้ จะช่วยจุดประกายให้น้อง ๆ นำแนวคิดและวิธีการที่ได้จากค่าย ไปช่วยกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุนชนของตัวเองต่อไป


Comments

Share Tweet Line