สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีชวนคนไทยตามรอยพระราชา

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีชวนคนไทยตามรอยพระราชา

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และมูลนิธิธรรมดี จัดกิจกรรม “ตามรอยพระราชา” พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ตามรอยพระราชา” ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ ๙  บนดินแดนการเรียนรู้ “ตามรอยพระราชา” ด้วย “ศาสตร์พระราชา” สัมผัสประสบการณ์จริง เหนือจินตนาการที่ร้อยเรียงตัวอักษรในหนังสือ สู่สุดยอดทริปพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยพระราชา สนุกได้ทั้งครอบครัว แถมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ คิดวิเคราะห์ และลงมือทำของเด็กๆ พร้อมมอบชุดหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักการอ่าน สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความศรัทธา ความจงรักภักดี และความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และผืนแผ่นดินไทยในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระองค์ทรงสร้างโครงการในพระราชดำริมากกว่า ๔,๗๐๐ โครงการ  อันสร้างคุณูประโยชน์ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง ก่อเกิดเป็น “ศาสตร์พระราชา” ที่ไม่มีวันล้าสมัย เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธาน ทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆ จึงสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้จัดทำเป็น หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King’s Journey Learning Passport) คัดเลือกโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กว่า ๔,๗๐๐ โครงการ เหลือ ๘๑ โครงการ แบ่งเป็น ๙ เส้นทาง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นโรดแมปให้ไปศึกษาตามเส้นทางของศาสตร์กษัตริย์ เป็นเครื่องมือเหมือนมีไกด์คอยอธิบายให้พ่อแม่ลูกได้เรียนรู้พร้อมกัน เข้าใจกัน ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติบนฐานความสามัคคี จะเป็นเครื่องช่วยอย่างดีให้ทุกคนได้แง่คิด และแรงบันดาลใจเพื่อประโยชน์สุขของทุกคน

เพื่อให้ โครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ก่อเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในวงกว้าง ทางสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ได้จัดทำโครงการ “ตามรอยพระราชา” เพื่อพาเด็กนักเรียน และกลุ่มองค์กรที่สร้างสรรค์สังคมต่างๆ ร่วมเดินทางตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันเป็นที่รักและศรัทธายิ่งของชาวไทยและทั่วโลก พาลงพื้นที่เรียนรู้โครงการพระราชดำริ ทั้งยังมีกิจกรรมเสริมทักษะภายในพื้นที่โครงการต่างๆ ทั้งด้านกายและจิต เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม ๔.๐ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

งาน “ตามรอยพระราชา” จัดขึ้น ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ปาฐกบรรยายในหัวข้อ “ตามรอยพระราชา” พร้อมด้วย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ตามรอยพระราชา”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการอ่าน และการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โดยการสนับสนุนหนังสือชุดมรดกแห่งแผ่นดิน ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการอ่าน ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นรากฐานดีงามในการสร้างคุณค่า คุณประโยชน์ต่อสังคมไทย สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-685-2255 , 080-236-2956 หรือwww.facebook.com/DMGBooksFanclub/ หรือ Official LINE @dmgbooks

Comments

Share Tweet Line