เสริมดวงทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์

เสริมดวงทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์

ผู้ที่ทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์ นับว่าได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะทำให้ชีวิตพบความสงบราบรื่น คิดทำการสิ่งใดก็จะไร้อุปสรรค หากเสียชีวิตก็จะได้ไปจุติในดินแดนสวรรค์ชั้นฟ้า มีผู้คนและบริวารคอยติดตามห้อมล้อม และปรนนิบัติดูแลตลอดเวลา นับได้ว่าจะได้รับอานิสงส์เช่นนี้ไปทุกชาติ ด้านจิตใจจะพ้นจากกิเลสทั้งปวงมีแต่ความดีงาม ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิด เพราะเป็นผู้มีแต่ความเมตตากรุณา 

 

Comments

Share Tweet Line