แก้กรรมผู้ที่ค้าขายหรือทำธุรกิจขาดทุน

แก้กรรมผู้ที่ค้าขายหรือทำธุรกิจขาดทุน

แก้กรรมผู้ที่ค้าขายหรือทำธุรกิจขาดทุน เกิดจากกรรมไม่มีความรู้หรือไม่เชี่ยวชาญในงานที่ทำ ไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เคยทำแท้งหรือสนับสนุนการทำแท้ง ทำให้เกิดการจองเวรจองกรรม เคยลบหลู่หรือผิดคำพูดหรือไม่แก้บนกับสิ่งที่ควรเคารพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคยหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์ หรือเคยทำผิดศีลข้อ 2 ห้ามลักทรัพย์  วิธีแก้กรรมศึกษาหาความรู้หรือความเชี่ยวชาญงานที่ทำ ปฏิบัติตนเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทีพระคุณ ทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้า สงเคราะห์คนชรา ช่วยเหลือคนยากไร้ สร้างหนังสือบริจาคเป็นธรรมทาน หมั่นทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาหรือแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพ หมั่นรักษาศีล 5 และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line