เสริมดวงทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป

เสริมดวงทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป

ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป ให้เป็นที่สักการะบูชาจะเป็นผู้ได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะไม่ว่าจะเกิดในชาติภพใดก็ตามจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยทรัพย์ สติปัญญา และรูปโฉมงดงาม ทำการสิ่งใดก็จะมีบริวาร และผู้คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดียิ่ง ด้านจิตใจก็จะเป็นผู้มีจิตใจงามยึดมั่นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี หากเป็นผู้นำก็จะทำการสำเร็จพาลูกน้องบริวารพบความสุขเสมอ จะเป็นนักวางแผนที่แยบยล รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างดี อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปจะทำให้ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างมาก

 
 

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line