SACICT ก้าวสู่ปีที่ 16 อย่างมั่นคง

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 16 อย่างมั่นคง

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT กล่าวเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ที่พร้อมก้าวสู่ปีที่ 16 ในปี 2562 โดยยึดหลักการทำหน้าที่เป็นเข็มทิศชี้นำทางให้กับงานหัตถศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคง และมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย ส่งเสริมให้เกิดความนิยมในชีวิตประจำวัน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line