ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือคนดังเดินสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือคนดังเดินสายให้ความรู้การใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั่วไปจากการจัดกิจกรรมเดินสายในโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล ผ่านนิทรรศการ และการจัดเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ชลบุรี และรังสิต ปทุมธานี รวมระยะเวลา 3 เดือนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและครอบครัวไทยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเหล่าดารา และวิทยากรชื่อดังจากหลากหลายวงการ ที่ยินดีเคลียร์คิวมาร่วมงานแบบคับคั่ง

เพื่อสานต่อความสำเร็จของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงเตรียมการจัดกิจกรรมประกวดสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป  ภายใต้หัวข้อ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: digifamawards และติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”ได้ทางเว็บไซต์ www.crahdfamily.com

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line