ทีมวิศวะจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศงาน Hackathon by Tri Petch Group X ABeam

ทีมวิศวะจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศงาน Hackathon by Tri Petch Group X ABeam

13 พฤศจิกายน 2561: บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลการจัดงานแฮกกาธอน โดยความร่วมมือของกลุ่มตรีเพชรและเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ในงาน CEBIT ASEAN THAILAND 2018 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ เป็นทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยไอเดียที่เสนอให้ใช้บิ๊กดาต้าในการเพิ่มคุณค่าของรถเมื่ออยู่ในตลาดรถยนต์มือสอง จากโจทย์บิ๊กดาต้าของทางกลุ่มตรีเพชรเกี่ยวกับ “Vehicle Insight Data” ที่ทางอีซูซุเก็บรวบรวมมาประมาณ 7- 8 ปี ย้ำองค์กรธุรกิจควรมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากให้เป็นบิ๊กดาต้า และนำบิ๊กดาต้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งใช้ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ

นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจ ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่าหลังจากเอบีม คอนซัลติ้ง ได้จับมือกลุ่มตรีเพชรจัดงานแฮกกาธอน “Hackathon by Tri Petch Group X ABeam” เพื่อเฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจรถยนต์ ในงาน CEBIT ASEAN THAILAND 2018 ที่ผ่านมา มีทั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาและกลุ่มองค์กรสตาร์ทอัพให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดไอเดียในกิจกรรมดังกล่าว 3 ทีม รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีโจทย์จากกลุ่มตรีเพชรเป็นข้อมูลบิ๊กดาต้าของกลุ่มตรีเพชรเกี่ยวกับ “Vehicle Insight Data”ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกของรถต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการขับขี่รถ ความเร็ว จำนวนครั้งในการเบรก อัตราการเร่งความเร็ว เป็นต้น  ที่เป็นข้อมูลมาต่อเนื่องประมาณ 7 – 8 ปี ให้ผู้ร่วมงานแฮกกาธอนนำข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นข้อมูลในการคิดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจรถยนต์

ทีมที่ชนะเลิศในงานแฮกกาธอน “Hackathon by Tri Petch Group X ABeam” คือทีม ADME ซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตจากสาขาวิชาการออกแบบและการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสมาชิก 4 คน ได้แก่ นายธัชพงศ์ อัศวศิริศิลป์ นายภัทรภูมิ สวัสดี นายเสฎฐวุฒิ ตั้งเสรีสุข และนายวิชยุตม์ ศิริธนาศาสตร์ ด้วยการเสนอไอเดียให้นำข้อมูลบิ๊กดาต้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในตลาดรถมือสอง ภายใต้แนวคิดว่ารถยนต์ไม่ควรมีราคาขายต่อที่เท่ากัน เนื่องจากพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับขี่รถแต่ละคันไม่เหมือนกัน ซึ่งมีผลกับสภาพรถยนต์ที่ต่างกัน  โดยการนำข้อมูลที่มีมาพิจารณาพฤติกรรมของผู้ขับขี่ และเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยการรวบรวมข้อมูลการขับขี่ของรถลูกค้าไว้เพื่อให้ลูกค้าปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถ พร้อมทั้งใช้ประกอบการประเมินราคารถยนต์มือสองเมื่อต้องการขายรถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งเจ้าของรถและผู้ดำเนินธุรกิจซื้อขายรถมือสอง นายฮาระ อธิบาย

นวัตกรรมจากงานแฮกกาธอนนี้ เป็นส่วนสำคัญของแนวคิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เกิดประโยชน์ได้จริงที่เอบีมได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ คือการทำให้ลูกค้าได้รับคุณค่าใหม่อย่างแท้จริง (real customer value) โดยมาจากการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างองค์กร (Connected enterprise and digitization) เอบีมได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลบิ๊กดาต้าจากกลุ่มตรีเพชรนั้นสามารถยกระดับการใช้งานได้มากเพียงใด ผ่านการร่วมมือระหว่างองค์กรในการแข่งขันแฮกกาธอนนี้

“ไอเดียใหม่ที่ได้จากงานแฮกกาธอน “Hackathon by Tri Petch Group X ABeam” แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของธุรกิจที่ต้องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น จะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูล        บิ๊กดาต้า ปัจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยี IoT สร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กับธุรกิจ ดังนั้น องค์กรธุรกิจจึงต้องพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (Improvement of Data Analytics) ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การทดสอบวิธีการวิเคราะห์ (Test Analytics Approach) รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านเทคนิค (Technical Support) ควบคู่กับใช้ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics System Deployment) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องกลยุทธ์ (Strategy) บุคลากรและการจัดองค์กร (Human & Organization) กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และระบบต่าง ๆ (System) ให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถบริหารการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้าในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ทางธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา” นายฮาระ กล่าวทิ้งท้าย

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line