มหาวิทยาลัยชิลีคว้ารางวัล Airbus GEDC Diversity Award ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยชิลีคว้ารางวัล Airbus GEDC Diversity Award ประจำปี 2561

SaviaLab โครงการสร้างความหลากหลาย จากมหาวิทยาลัย Pontificia Universidad Católica de Chile ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัล Airbus GEDC Diversity Award ประจำปี 2561 จากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการศึกษาด้านวิศวกรรม  SaviaLab พยายามที่จะลดช่องว่างทางโอกาส โดยการขยายขอบเขตการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ไปยังชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองและเยาวชนในเขตพื้นที่ชนบททั่วประเทศชิลี

นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการเมื่อปี 2557 SaviaLab ได้แนะแนวนักเรียนกว่า 3,300 คน จาก 7 ภูมิภาคให้สามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพในสาขาวิชา STEM โดยหลักสูตร 'เตรียมวิศวกรรมศาสตร์' นี้ ได้ช่วยส่งเสริมผู้เรียนด้วยเครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริง ส่งผลให้เกิดคุณค่าต่อชนกลุ่มน้อยในเขตชนบท ไปจนถึงนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเองที่เป็นตัวแทนชนกลุ่มน้อยเช่นกัน

สำหรับโครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ NASA Swarmathon จากมหาวิทยาลัย University of New Mexico สหรัฐอเมริกา, SaviaLab จากมหาวิทยาลัยPontificia Universidad Católica de Chile และ iSTEAM Underwater Robot Competition จากมหาวิทยาลัย Hong Kong University of Science and Technology โดยทั้งสามโครงการได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล* ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ ในระหว่างการประชุม WEEF-GEDC ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นงานประชุมด้านการศึกษาวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เมืองแอลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

รางวัลระดับโลกนี้ดำเนินการโดยบริษัทแอร์บัส, สภาคณบดีคณะวิศวกรรมโลก (Global Engineering Deans Council: GEDC) และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  

นับตั้งแต่ที่แอร์บัสได้เปิดตัวรางวัลดังกล่าวในปี 2555 ปรากฏว่า มีสถาบัน 140 แห่งจาก 37 ประเทศ ส่งผลงานเข้าชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 198 ผลงาน และสำหรับปี 2561 นี้ มีผลงานส่งเข้าชิงรางวัล 39 ผลงาน จาก 19 ประเทศ โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 18 ผลงานในช่วงหกปีแรกของการมอบรางวัลนี้ ได้ส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนกว่า 125,000 คน ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้เลือกเรียนวิศวกรรมก็ตาม

ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นในชุมชนวิศวกรทั่วโลก ถือเป็นความท้าทายสำคัญที่มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนเป็นจำนวนมาก และแอร์บัส, GEDC และ UNESCO มุ่งมั่นที่จะจัดการกับความท้าทายนี้ ทั้งนี้ เช่นเดียวกับในปีที่ผ่าน ๆ มา โครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ได้รับเลือกเนื่องจากทางคณะกรรมการตัดสินรางวัล Diversity Award ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะขยายขนาดของโครงการหรือสามารถเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ ของโลก และวันนี้ แอร์บัสภาคภูมิใจที่ได้ประกาศเปิดตัวอีบุ๊ก [http://airbusgedcdiversityaward.com/] ซึ่งอุทิศให้กับโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ เพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรหรือบุคคลอื่น ๆ ได้ลงมือปฏิบัติต่อไป

Comments

Share Tweet Line