บริติช เคานซิล จับมือ เซนต์คาเบรียล เปิดศูนย์สอบ IELTS

บริติช เคานซิล จับมือ เซนต์คาเบรียล เปิดศูนย์สอบ IELTS

 มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) และภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (ที่ 3 จากซ้าย) ลงนามความร่วมมือในการเปิดศูนย์สอบ IELTS ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ พนักงานโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และผู้สนใจ โดยจะจัดสอบหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป กิจกรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุม เดอมงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Comments

Share Tweet Line