สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น

สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง พร้อมเตรียมจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ และเชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก “ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์” หัวข้อ Crisis Management : ผู้นำในภาวะวิกฤติ  วางแนวทางระดมทุนขอรับบริจาคผ่าน “กองทุนมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล” เพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่ด้านการศึกษาต่อไป  

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้  สนร. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย โดยการคัดเลือกครั้งนี้ มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น จำนวน 5 ราย ได้แก่

1.       ดร.สฤต สันติเมทนีดล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2.       ดร.วิลาศ สิงหวิสัย อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3.       นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย)

4.       ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

5.       ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม ศาสตราจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และนักเรียนทุนรัฐบาลดาวรุ่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.       นายมาณพ เสงี่ยมบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจจีน ธนาคารไทยพาณิชย์

2.       ดร.ณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยพีบีเอส

3.       นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ สนร. จะได้เตรียมจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งในงานจะมีพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2561 ดังกล่าว โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้มอบ รวมทั้งภายในงานจะได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Crisis Management : ผู้นำในสภาวะวิกฤติ”

นอกจากนี้ ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จะมีกิจกรรมพิเศษที่จะขอระดมทุนบริจาคเพื่อจัดตั้ง หรือการเพิ่มเติมในกองทุนเดิม หรือสมทบเข้า “กองทุนมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย” เพื่อส่งเสริมกิจการของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำหรับการศึกษา การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ โดยจะขอระดมทุนจากประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการบริจาคได้ที่ www.thaigovscholars.org   

Comments

Share Tweet Line