แก้กรรมการเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ มีแต่หนี้สิน

แก้กรรมการเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ มีแต่หนี้สิน

แก้กรรมการเงินมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ มีแต่หนี้สิน การเงินไม่คล่อง วิบากกรรมทางการเงินเยอะ ใช้หนี้ไม่หมดเสียที พยายามเก็บก็เก็บไม่อยู่  แสดงว่าที่ผ่านมาติดหนี้ผู้อื่นไว้เยอะ  ให้แก้กรรมด้วยการใส่บาตรข้าวสาร โดยเลือกข้าวสารชนิดที่ดีที่สุด ใส่ให้เต็มถุง อานิสงส์ที่ได้รับจะทำให้ได้รับผลบุญกินไม่หมด ไม่อดอยาก เพราะข้าวหนึ่งเม็ดคูณอานิสงส์ในพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์คืนมาเป็นล้านๆเม็ด จึงช่วยชะลอกรรม การเงินเราจะคล่องขึ้น หรือให้ทำบุญที่หนุนที่สูงขึ้น เช่น อาสนะพระสงฆ์ ถวายเก้าอี้วัด เสื่อ ชำระหนี้สงฆ์ เมื่อทำบุญเสร็จให้ตั้งใจกรวดน้ำ พร้อมอธิษฐานว่า หากเราเคยติดหนี้ใครไม่ได้ใช้ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติทั้งหมดนี้ เราขอให้เขามาอนุโมทนาบุญด้วยอานิสงส์จากการทำบุญขอให้ถึงแก่ทุกรูปรูปนาม ที่เราติดหนี้ท่านไว้

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line