ไทยสมายล์ประกาศปรับเปลี่ยนตารางบินช่วงเทศกาลลอยกระทงและลอยโคม

ไทยสมายล์ประกาศปรับเปลี่ยนตารางบินช่วงเทศกาลลอยกระทงและลอยโคม

สายการบินไทยสมายล์แจ้งปรับเปลี่ยนตารางบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงและยี่เป็ง สำหรับเส้นทาง เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ และอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ www.thaismileair.com Smile Call Center 1181 หรือ 02-118-8888

รายละเอียดเที่ยวบินที่มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้

1. เที่ยวบินที่ WE130 กรุงเทพ-เชียงราย ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 08.00 -09.20 น.

2. เที่ยวบินที่ WE131 เชียงราย-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 09.50 -11.10 น.

3. เที่ยวบินที่ WE 166 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 11.35 -13.00 น.

4. เที่ยวบินที่ WE 167 เชียงใหม่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 13.40 -14.50 น.

5. เที่ยวบินที่ WE 176 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 16.45 -18.00 น.

6. เที่ยวบินที่ WE 177 เชียงใหม่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 06.15 -07.30 น.

7. เที่ยวบินที่ WE 160 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 12.00 -13.15 น.

8. เที่ยวบินที่ WE 161 เชียงใหม่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 13.50 -15.00 น.

9. เที่ยวบินที่ WE 008 กรุงเทพ-อุดรธานี ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 19.55 -21.00 น.

10. เที่ยวบินที่ WE 009 อุดรธานี-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 21.30 -22.35 น.

11. เที่ยวบินที่ WE 253 กรุงเทพ-กระบี่ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 12.05 -13.25 น.

12. เที่ยวบินที่ WE 254 กระบี่-กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น 14.05 -15.25 น.

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line