ทำบุญใหญ่ถวายกฐินแก้กรรมไม่มีโชคลาภ

ทำบุญใหญ่ถวายกฐินแก้กรรมไม่มีโชคลาภ

แก้กรรมผู้ที่ไม่มีโชคลาภเปิดจากการที่ไม่เคยทำบุญหรือเมื่อบริจาคทรัพย์ทำบุญแล้วเสียดายทรัพย์ภายหลัง หรือ ทำบุญด้วยปัจจัย แก้วแหวนเงินทอง ที่ขโมยเขามา จึงไม่เกิดอานิสงส์ บริจาคช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความไม่เต็มใจ มักหวังในสิ่งตอบแทน ตกเป็นทาสความโลภ วิธีแก้กรรม ตั้งจิตทำบุญกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทำบุญให้มากกว่าที่เคยตั้งใจไว้ รักษาศีลข้อ 2 อทินนาทานาเวรมณี คือเว้นจากการลักทรัพย์หรือทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ หมั่นทำบุญใหญ่เช่นร่วมถวายกฐิน ผ้าป่า ฝังลูกนิมิต ร่วมสร้างร่วมบริจาคในงานบุญของวัด  ไหว้พระ เติมน้ำมันตะเกียงขอพรให้โชคลาภบังเกิด

 

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line