ถูกเอาเปรียบ! แก้กรรมถวายสังฆทานเลี้ยงอาหารเด็ก

ถูกเอาเปรียบ! แก้กรรมถวายสังฆทานเลี้ยงอาหารเด็ก

แก้กรรมผู้ที่พบแต่คนเอาเปรียบ เกิดจากอดีตชาติเคยเบียดเบียนเงินคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณ เคยโกงเงินหรือทรัพย์สินผู้อื่น เคยขโมยเงินหรือทรัพย์สินของคนในครอบครัว เป็นผู้ที่มีความตระหนี่ไม่บริจาคทานหรือมีความโอบอ้อมอารีกับคนรอบข้าง  วิธีแก้กรรมให้หมั่นดูแลกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณ รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด หมั่นบริจาคทานผู้ยากไร้ ถวายสังฆทานหรือเลี้ยงอาหารเด็กและคนชราตามสถานสงเคราะห์ จัดทำหนังสือธรรมแจกเป็นธรรมทาน หมั่นสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาน แผ่เมตตา สร้างอธิษฐานบารมี และหากเราให้อภัยผู้ที่เอาเปรียบและเบียดเบียนเราได้ก็จะเป็นการดี

 

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line