ปตท.บางจาก ลดราคาแก๊สโซฮอล์,ดีเซล50สต.เว้นE85ลง25สต.มีผล7 ธค.

ปตท.บางจาก ลดราคาแก๊สโซฮอล์,ดีเซล50สต.เว้นE85ลง25สต.มีผล7 ธค.

ปตท.-บางจากฯ ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด -50 สต. เว้นE85 ลง 25 สต. มีผลพรุ่งนี้( 7 ธค.) เวลา 05.00 น.

Comments

Share Tweet Line