ราชมงคลพระนคร ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9

ราชมงคลพระนคร ร่วมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 นางสาวปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีม คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line