ราชมงคลพระนคร จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ พระนครเกมส์ ครั้งที่13

ราชมงคลพระนคร จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ พระนครเกมส์ ครั้งที่13

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13 “พระนครเกมส์” ภายใต้แนวคิดเทศกาลนานาชาติ พร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาแต่ละประเภท ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา เป็นผู้ครองเหรียญทองสูงสุด จำนวน 35 เหรียญ เหรียญเงิน 12 เหรียญ และเหรียญทองแดง 14 เหรียญ รวมทั้งหมด 61 เหรียญ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะเข้าร่วม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างวินัยแก่ตนเอง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ พร้อมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติคุณภาพ และก้าวออกสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณค่าในสังคม ณ สนามกีฬา มทร.กรุงเทพ

REALATED NEWS

Comments

Share Tweet Line