ไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธา ช่วยเสริมดวงชีวิตสบาย

ไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธา ช่วยเสริมดวงชีวิตสบาย

ผู้ที่ทำบุญเสริมดวงด้วยการกราบไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธานั้น จะได้รับอานิสงส์คือ จะไปเสริมดวงให้เป็นที่เคารพนับถือ ชีวิตครอบครัวสุขสบาย ตระกูลจะมีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญของผู้คนโดยทั่วไป ปราศจากศัตรูมาคิดร้าย แต่หากมีคนมาคิดร้ายเขาจะสำนึกในความดีของเราและพ่ายแพ้ไปในที่สุด  ขณะที่เส้นทางชีวิตจะพบแต่ความสุข ความสงบ มีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาในชีวิต อีกทั้งยังช่วยทำให้เรามีสติในการคิดใคร่ครวญสิ่งต่างๆได้ดี ทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้

 

Comments

Share Tweet Line